Speltherapie Munda

Individuele therapie voor uw kind

Voor wie?
Speltherapie wordt toegepast bij kinderen van 3 tot 12 jaar.  Is er lijdensdruk bij uw kind vanwege bijvoorbeeld een (v)echtscheiding, rouw om een dierbare, pesten op school? Is uw kind introvert, onzeker, vermoeid, perfectionistisch of  heeft het last van obsessies en is het dwangmatig? Mogelijk is uw kind boos en/of  toont het impulsief en grensoverschrijdend gedrag of lijdt het aan ADHD, ADD of toont het aspecten van autisme? Dan biedt speltherapie Munda de oplossing!
Wat is Speltherapie?
Speltherapie is een vorm van psychotherapie die ontworpen is is voor kinderen die dreigen te stagneren in hun groeiproces. Door middel van het vrije spel kan uw kind expressie geven aan zijn problemen en in verbinding met de therapeut  zal de vastgelopen ontwikkeling weer op gang kunnen komen en kan uw kind weer een positief perspectief vinden. Uw kind zal zich weer gelukkig kunnen voelen. De speltherapeute reageert op uw kind en biedt interventies zo danig dat de vastgelopen ontwikkeling weer in beweging komt.

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor speltherapie, dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische (kinder)therapie. Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben, over juiste expertise beschikken en vakbekwaamzijn. Een manier om de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen is registratie in het Register Vaktherapie. Munda is geregistreerd in het Register Vaktherapie bij de FVB.

Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen. Vaktherapie is binnen instellingen vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling. Ook vrijgevestigde vaktherapeuten kunnen direct worden ingezet bij complexe problematiek.

De werkingsmechanismen van vaktherapie betreffen onder meer regulerende processen. Daarbij kan er van en basaal naar een complexer niveau worden gewerkt, zoals bijvoorbeeld binnen de affectregulerende vaktherapie (Wintels-Fivian et al., 2020; Van der Vlugt et al., 2020).
Over Munda's Speltherapie
Antroposofisch georiënteerd drama kan, afhankelijk van de aard van de klachten van uw kind, een belangrijke rol spelen in Munda's speltherapie.  

Spelimprovisaties in combinatie met de interventies van de therapeut kunnen het denken, voelen en handelen van uw kind weer in balans brengen. Er is eveneens de mogelijkheid om de constitutie van uw kind te balanceren.

Het spreken van klanken en spreuken in oeroude ritmen kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de ademhaling organisch te laten verlopen: het helpt uw kind bijvoorbeeld tot rust te komen en andere ritmen kunnen bijvoorbeeld de vitaliteit van uw kind juist versterken.  

Munda's speltherapie werkt niet uitsluitend expressief maar ook impressief: dat wil zeggen dat uw kind gevoed kan worden met innerlijke beelden waardoor uw kind weer motivatie en zingeving kan ervaren.

"Een kind kan in het spel gevoelens uiten die in een gesprek niet naar voren komen"

Antroposofisch georiënteerde speltherapie, heeft niet alleen betekenis voor dit moment of voor het jaar waarin u dit uw kind aanbiedt. Het helpt uw kind bij ontwikkelingspsychologische processen in de jaren die nog gaan komen. Het helpt uw kind om met meer gemak en plezier  door de ontwikkelingsfasen tot en met 21 jaar te gaan.
Over ouder-kind therapie
Je ontvangt tijdens de speltherapie advies op maat ter bevordering van een gezonde ouder-kindrelatie. Bij speltherapie is het samenspel tussen kind en ouders belangrijk voor het resultaat.

Ouder-kind therapie zou de ontwikkeling van uw kind weer sneller op gang kunnen brengen. Soms kan de relatie tussen ouders en kind vastlopen of in een repeterend patroon terecht komen waar u eigenlijk ook niet tevreden mee bent.

Samen met uw kind ervaart u gevoelens in speltherapie en u ontdekt daarbij dankzij interventies van de speltherapeut dat er meerdere mogelijkheden zijn om daarmee om te gaan.
Soms kan het gaan over de verwerking van levensgebeurtenissen maar ook kan de hechting tussen u en het kind verbeterd worden. Hiervoor zijn speciale spellen ontwikkeld, zoals Theraplay, Shareborn en antroposofisch georienteerde kinderspelen.

Ouder-kind therapie geeft ouders een frisse blik op de relatie en zij ervaren het als een fijn cadeau voor hun familie.
Behandeling en vergoeding via verzekeringen
Veel zorgverzekeringen vergoeden speltherapie en antroposofische drama- en speltherapie.  U kan mij per mail een lijst vragen, of hierop klikken: htttps://zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie.
Een minimum van vijf tot vijftien therapiesessies is nodig om resultaat te ervaren. De therapeut start met een intakegesprek en twee diagnostische sessies dan volgt een gesprek met de ouders of verzorgers over de behandeling. Vervolgens starten de therapeutische sessies. 

Neem contact op voor meer informatie  en je wordt zo spoedig mogelijk gebeld voor een oriënterend gesprek of een intake.