Kosten en verzekering
Tarieven
Bij een inkomen boven netto 2245,- per maand, zijn de kosten 70,- per sessie.
Een speltherapiesessie is 45 minuten.
Ouderbegeleiding is 60 minuten, zie verder het overzicht onderaan deze paragraaf.
Bij een inkomen onder modaal, netto onder de 2245,- zijn de kosten 55,- per sessie.
Dit is het bedrag wat een aanvullende verzekering meestal vergoed alhoewel sommige aanvullende verzekeringen slechts 40 Euro per sessie per dag vergoeden.

Intake en behandelplan opstellen: 70,-
Verslaglegging op aanvraag: 70,-
Observatie sessie speltherapie (45 min.): 70,-
Speltherapie sessie (45 min.): 70,-
Ouderbegeleiding (60 min.): 70,-
Ouder-kind therapie (60 min.): 70,-
Verzekering
Verschillende verzekeringmaatschappijen vergoeden de kosten voor speltherapie. Informeer bij uw zorgverzekering hoeveel vergoeding u per jaar ontvangt. U kunt het ook op onderstaande website bekijken: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u ook samen met de speltherapeute aanvragen.

Bij kinderen met ASS/angstoornis/ is PGB goed mogelijk. Voor volwassenen met een diagnose bijvoorbeeld ADD/ADHD/ASS/Depressiviteit (stemmingswisselingen)/Meervoudige persoonlijkstoornis/
Chronische vermoeidheid/Kanker is PGB eveneens mogelijk.

Veel ouders veranderen hun zorgverzekering om een betere vergoeding te krijgen. Per schooljaar kunt u gemiddeld twintig keer vergoed krijgen, tien voor en tien na de jaarwisseling.

U betaalt direct na afloop met uw pinpas en ontvangt vervolgens een factuur, die u kunt declareren bij uw verzekering.

Speltherapie Munda is aangesloten bij de NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten) en de FVB registratienr: (de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en werkt volgens de beroepscode van de NVVS en de FVB. Speltherapie Munda erkent de regels die zijn opgesteld door de WKKgz.

Munda behaalde een Universitair diploma, zij mag vanwege de overgangsregeling twee titels voeren Drs, en Master of Science (MSc.) en twee HBO-dipoma's (Vrije PABO en docent Drama 1e graad) en deed vervolgens de Vaktherapie Spel opleiding en de Basiscursus Psychosociale Basiskennis bij het NOGG, een internationale psychodramaopleiding voor kinderen en zij is in opleiding voor de SKJ-registratie.

Heeft u een klacht?
Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de geboden zorg. Wij gaan daarover graag in gesprek om samen de onvrede op te lossen, dit is voor alle betrokkenen fijn en levert het beste resultaat. Munda's  voorkeur gaat er naar uit dat u de klacht rechtstreeks met haar bespreekt. U kunt bellen voor een gesprek of een afspraak maken per mail: langen.van.m@hsleiden.nl. U kunt bij dit gesprek ook iemand meenemen.

Een andere mogelijkheid is de opmerking ter verbetering of eventuele klacht per mail te versturen naar: info@itawegmanhuis.nl of het klachtenformulier op de website invullen. In deze klachtenregeling zijn de mogelijke vervolgstappen opgenomen.

Wanneer u liever contact heeft met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kunt u mevrouw Gels Versteegh bereiken via telefoonnummer 06-22103966.

Mevrouw Versteegh zoekt samen met u naar een oplossing en bemiddelt tussen u en de zorgverlener. Daarbij kiest zij geen partij en heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met mevrouw Versteegh bespreekt, blijft vertrouwelijk. In onze klachtenregeling zijn de mogelijke vervolgstappen opgenomen.

De klachtenregeling is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u verzoeken om een uitspraak van de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Verdere informatie vindt u in de Klachtregeling.