Wat is Munda's therapie?

Munda observeert, luistert, speelt, praat en benadert de cliënt vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de cliënt.

Munda werkt zowel vanuit reguliere, therapeutische perspectieven als vanuit een holistische visie. Zij heeft een holistische visie op gezondheid die weliswaar overeenkomt met de visie van de WHO maar Munda werkt vanuit een veel breder gezondheidsconcept.

De oude definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voldoet niet meer, 'gezondheid' is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek'. Deze definitie zou namelijk medicaliserend, te statisch en toch nog te veel op ziekte gericht zijn.

Een visie waarbij verschillende facetten van gezondheid breed gedefinieerd worden is te vinden bij Rumke (2019), reguliere, inzichten uit de positieve psychologie, het systeemdenken, ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsstoornissen, psychiatrie en neuropsychologie worden in Munda's therapie gecombineerd met antroposofische en geesteswetenschappelijke, antropologische uitgangspunten.

Antropologie en antroposofische uitgangspunten bieden wegen om de geestelijke gezondheid te bespreken. Munda schenkt zo nodig aandacht aan de verhouding tussen geestelijke gezondheid en uw lifestyle, subcultuur of levensbeschouwing.

Munda’s kindertherapie
De kindertherapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van het kind, als op zijn of haar buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school). Ieder mens maakt immers deel uit van een groter geheel. De therapeut gaat met het kind op zoek naar de eigen unieke benadering en het levensverhaal dat bij uw kind past. Dat betekent dat elk therapietraject maatwerk is, afgestemd op uw kind.

De therapeut observeert, luistert, speelt, praat en benadert u en uw kind vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de cliënt.

Munda’s kindertherapie
Het aanbod bestaat uit:

speltherapie
oudergesprekken
ouder-kind therapie
spelbegeleiding of dramalessen
psychodrama/theatertherapie voor kinderen in groepen,
kijk verder bij home: aanbod.

Een therapietraject beslaat gemiddeld uit  5-15 sessies, afhankelijk van de problematiek bij uw kind kan ook een jaartraject nodig zijn.


Wat is Munda's therapie voor volwassenen?
Munda helpt ook volwassenen, het aanbod bestaat uit:

speltherapie individueel,
rebirthing individueel, vaak zijn 1 of 2 sessies voldoende
drama, improvisatie sessies individueel
drama, improvisatie voor groepen.  
Kijk verder bij home: aanbod.

De problemen en/of klachten waarmee het kind en volwassenen te maken kunnen krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die onder meer behandeld kunnen worden via speltherapie en (psycho)drama zijn:
Verwerken van emotionele conflicten (angsten en agressie) en/of  ingrijpende levensgebeurtenissen zoals  trauma, scheiding,  rouw, ziekte van kind of ouders;
Gedragsproblemen zoals boosheid, liegen, gebrek aan concentratie, antisociaal of oppositioneel opstandig gedrag;
Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase zoals moeilijk slapen, zindelijkheid, basisvertrouwen, verlegenheid of negatief zelfbeeld;
Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, hoofdpijn, bedplassen, broekpoepen; buikpijn. Hierbij wordt tijdens de intake en diagnostische fase bekeken of deze fysieke klachten door een huisarts of specialist moeten worden onderzocht.
Niet met plezier naar school of het werk gaan;
Gepest worden of pesten;
Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid, spiritualiteit of hooggevoeligheid;
Omgaan met een gestelde diagnose zoals AD(H)D, ASS, Asperger (oude diagnose), dyslexie, dyscalculie.

Bij volwassenen kan dit ook betreffen de omgang met een diagnose persoonlijkheidsstoornis uit het cluster A, B of C. Onder meer bijvoorbeeld zijn er regelmatig clienten met Borderline persoonlijkheidsstoornissen die op creatieve wijze willen reflecteren op hun diagnose of op creatieve wijze via speltherapie willen leren overwegen wat mogelijke volgende stappen zijn.
Lees deze artikelen en leer meer over kindertherapie:

Wat is antroposofie?

In het antroposofisch gedachtengoed van Steiner worden lichaam, psyche en geest als een eenheid gezien. Steiner ontwikkelde in 1917 het drieledig mens beeld en ook de basis voor de sociale driegeleding...

Ontwikkelingsfasen
van het kind 0-7 jaar

Wat is het belangrijkste wat ouders kunnen bieden bij de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van nul tot zeven jaar?

Ontwikkelingsfasen
van het kind 7-14 jaar

The child can, for example, thanks to his unconscious, semi-conscious or conscious sense of touch, also recover what he previously lacked in life in terms of love and groping experiences...

The sense of movement

Augue, class tristique integer ut augue, vestibulum, donec sapien egestas volutpat id tempus faucibus, curae; mattis praesent hendrerit. Habitant ullamcorper. Augue, class tristique integer ut augue...

The sense of equilibrium

Augue, class tristique integer ut augue, vestibulum, donec sapien egestas volutpat id tempus faucibus, curae; mattis praesent hendrerit. Habitant ullamcorper. Augue, class tristique integer ut augue...

The basis of a health development of attachment

A birth process is characterized not only by joy but also by effort and pain. A child may have been born too early or too late, the birth may have been easy, harmonious or difficult with complications...

The four body-oriented senses (Anthroposophically Oriented)

The peculiarity of the anthroposophically oriented teaching of the senses is that a person can actively work on himself because the moment he uses and exercises his senses...

Sense of Touch

Often the child lies on the mother's belly after birth and there it has its first touch. Because of this and all other experiences of touch, the child gets the opportunity to experience his body as a solid temple...

Sense of Life

Just as the sense of touch teaches a child where his physical boundary is, so the sense of life teaches him about the state of his life processes or his energy body. The sense of life works from birth...

De vier temperamenten en voeding

Dit temperament is heet en droog van aard, en het temperament wordt beheersd door vurig initiatief, impuls en intuïtie.

De rol van affectief mentaliseren in speltherapie

Op een school voor Speciaal Basisonderwijs behandelde ik een jongen (J.) van 12 jaar met de hulpvraag: help mij mijn boosheid te verminderen. Hij werd omstreeks het 8e/9e jaar vanuit het reguliere...