Oudertraining

Voor een groep volwassenen

Een oudertraining op basisscholen helpt ouders van de basisschool om een gezonde hechting tussen ouders en kind te bevorderen. De coronacrisis was een moeilijke tijd voor kinderen en soms was er te weinig mogelijkheid voor het spelen met (groot)ouders of andere kinderen.  Jonge kinderen hebben zes tot acht uur spel per dag nodig.
De wereld thuis en op het werk is in snel tempo gedigitaliseerd en het feit dat u meer uren achter de computer werkt, heeft ook gevolgen voor uw kind. Als u uw zintuigen niet meer gebruikt en minder activiteiten doet thuis, bijvoorbeeld met plezier en rust schoonmaken en spelen met uw kinderen, dan zal uw kind omdat het u dag in dag uit spiegelt, ook met minder rust, zelfvertrouwen en evenwicht gaan spelen, bewegen en leven.
Op basisscholen in Amsterdam, Noord-Holland of Utrecht is het mogelijk om Munda uit te nodigen voor een programma  van twee uur waarbij  ouders leren om de kwaliteit van de hechting van het kind te bevorderen. Het voordeel voor leraren is dat dit kan leiden tot meer rust en orde in de klas.
Gezonde Antroposofisch Georiënteerde (AG) -spelontwikkeling betekent het werken aan de vier onderste zintuigen  en die spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van een gezonde hechting.  Dit wordt bevorderd door aandacht van de ouders voor het kind en verschillende soorten wiegenspelletjes of bakerspelen waarbij wiegende bewegingen worden gemaakt zodat het kind een stukje van zijn babytijd kan inhalen, het werken aan vitaliteit van uw kind is daarbij belangrijk en wordt bevorderd door ochtend- en of (avond)spreuken in rustgevende of vitaliserende ritmen te spreken en dagelijks te herhalen. Later wordt dit vervolgd door zelfvertrouwen bevorderen via bewegings- en balspelen en evenwichtsspelletjes.
Het stellen van grenzen tijdens de opvoeding is een onderwerp wat besproken en geoefend kan worden. Er wordt ouders geleerd om grenzen te stellen met oog voor het gevoel van het kind op dat moment:  “Ik zeg nee, en ik leef met je mee. Je voelt je nu......." (benoem het gevoel wat je ziet bij het kind). Daarbij is het belangrijk om regels ritmisch na te leven met een zekere mate van consequentie doch ook niet te star. Daarbij is het belangrijk om aan te voelen wanneer een andere attitude van je gevraagd wordt (bijvoorbeeld bij het puberen verandert de attitude van de ouder).
De wereld is goed
Gedurende de eerste zeven jaar is het belangrijk om het kind een geborgen en vertrouwde omgeving te bieden waarbij het kind de wereld als goed en betrouwbaar kan ervaren.
De wereld is schoon(heid)
Gedurende de tweede zeven jaar is een creatieve, speelse en kunstzinnige wijze van vertellen over de wereld.
De wereld is waar
Gedurende de derde zeven jaar is de puber meer en meer geinteresseerd om een realistische verhouding tot de wereld op te bouwen. Pubers houden van leraren (en ouders) die van hun vak en van hun werk houden en die gespecialiseerd zijn op een onderwerp en daarover vol enthousiasme kunnen vertellen en de puber mee laten werken.
Liefde en vertrouwen leidt tot een gezonde hechting.  Iedere ouder wil graag liefde geven maar soms lukt het even niet door bijvoorbeeld het snelle tempo in onze samenleving, stress op het werk of  bijvoorbeeld door moeilijkheden bij een echtscheiding. Liefde leidt tot een gezonde hechting van het kind met het eigen lichaam en met de ouders. Munda’s rol is om u daarbij te helpen.
Het gaat erom dat een kind wortels krijgt om later in het leven ook zijn of haar vleugels te kunnen uitslaan om vrij te vliegen.
Spelenderwijs zal de relatie met uw kind versterkt kunnen worden tijdens de speltherapie en enkele sessies ouder-kind therapie.
Het is belangrijk dat de liefdevolle verbinding met de ouders goed blijft ook als uw kind tijdelijk problemen ervaart. Dan zal uw kind zich geborgen voelen bij u en daardoor zal uw kind zijn probleem beter kunnen oplossen en  zich weer lekker in zijn lijf voelen. De hechting met het eigen lichaam en het unieke levenspad van uw kind zal dan beter tot ontwikkeling komen. Hechting tussen kind en ouders en tussen het kind en de wereld zoals school gaat over de relatie. Een relatie is een wederkerig proces, u bent daar als ouder bij betrokken.
Behandeling en vergoeding via verzekeringen
Veel zorgverzekeringen vergoeden speltherapie en antroposofische drama- en speltherapie.  U kan mij per mail een lijst vragen, of hierop klikken: htttps://zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie.
Een minimum van zeven of tien therapiesessies is nodig om resultaat te ervaren. De therapeut start met een intakegesprek en twee diagnostische sessies dan volgt een gesprek met de ouders of verzorgers over de behandeling. Vervolgens starten de therapeutische sessies. 

Neem contact op voor meer informatie  en je wordt zo spoedig mogelijk gebeld voor een niet verplichtend gesprek of een intake.