Drama les of spelbegeleiding

Voor individu of groep kinderen


Spelbegeleiding individueel voor kinderen

In de spelbegeleiding wordt methodisch gewerkt met een kind. Voorafgaande aan de spelbegeleiding ontvangt uw kind altijd twee observatiesessies. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft om tot spel te komen en dat speltherapie daardoor nog niet direct mogelijk is. Vervolgens vindt er een gesprek met de ouders plaats en wordt er een stappenplan opgesteld aansluitend op de mogelijkheden en de krachten van het kind. De spelvaardigheden van het kind worden tot ontwikkeling gebracht, er vindt uitbreiding van spelactiviteiten plaats en vervolgens verdieping. Daarna kan er een vervolgtraject speltherapie ingezet worden.

Soms kan het nodig zijn om na de spelbegeleiding door te gaan met individuele speltherapie.

Spelbegeleiding kan al plaatsvinden bij jonge kinderen vanaf 3-4 jaar tot 12 jaar.

Spelbegeleiding is vaak een kortdurend traject van 5-10 spelsessies van 45 minuten.

Drama les individueel en groepen voor kinderen
Elementair spel wordt met name gebruikt om kinderen bewust te maken van hun emoties. Deze dramalessen zijn geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  De lessen vinden eenmaal per week plaats. Kinderen leren gevoelens bij zichzelf erkennen, herkennen en expressief tot uiting brengen. Munda werkt ook hier cliëntgericht. 
Verschillende werkvormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld het spiegelen van lichaamsbewegingen, mimiek en gevoelens, rolopbouw, korte monologen, dialogen. Daarnaast zijn er oefeningen om aandacht op te eisen in een groep versus onzichtbaar kunnen zijn. Ook kan er gewerkt worden aan korte monologen afhankelijk van de problematiek en leeftijd van het kind bijvoorbeeld vanaf 8-9 jaar over het thema: helden om het zelfbeeld te versterken.
Munda werkt vanuit verschillende thema’s afhankelijk van de behoefte van het kind en de groep.
Een thema wat regelmatig speelt is het onderwerp: pesten. Zo nodig wordt er gewerkt aan de verschillende rollen binnen een pestsituatie. Kinderen worden zich bewust wat het verschil is tussen plagen en pesten. Er wordt gewerkt aan de weerbaarheid van de kinderen, onder andere via het ‘ik denk me sterk’-spel. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen versterkt.
Voor sommige kinderen is het belangrijk dat de creativiteit en fantasie gestimuleerd wordt. Bij kinderen met hechtingsproblematiek worden de zintuigen gestimuleerd via diverse opwarmingen, bakerspelen, gedichten om tot rust te komen en bodymusic. Er zal vaak gespeeld worden over het thema verbinding. Bij verlegen kinderen is een veilige sfeer belangrijk waardoor zij zichzelf durven uiten. Zowel drukke als verlegen kinderen worden zich tijdens deze lessen bewust wat het verschil is tussen zelfrespect en wederzijds respect.
Sommige kinderen hebben eerst spelbegeleiding of dramalessen nodig voordat zij speltherapie kunnen ontvangen.
Waar en wanneer:
In Amsterdam Centrum (therapeuticum Weteringschans 74) op zaterdagochtend, Amsterdam- Sloterdijk (in een school), Amsterdam-Lelylaan (vluchtelingenklas) and the Kinkerbuurt Amsterdam-West (in een gehuurde ruimte), Amsterdam-Noord op maandagmiddag (in een gehuurde ruimte). We starten in september, november, januari en maart. Je kind kan instromen na een individuele kennismakingssessie.
Contact:
U kunt per mail uw naam en telefoonnummer doorgeven op volgende mailadres: langen.van.m@hsleiden.nl en dan bel ik u dezelfde dag terug. U kunt ook uw gegevens achterlaten op het contactformulier op deze website.