Speelgroep psychodrama:
als u snel resultaat wilt voor uw kind!

Voor groepen kinderen. Scrol naar beneden om in contact te komen!

Speelgroep Psychodrama is een groepstherapie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Psychodrama is een kindvriendelijke en speelse methode en is geschikt voor een brede groep kinderen. Eén keer in de week komen vier tot zes kinderen van dezelfde leeftijdsgroep een uur lang bij elkaar om samen te spelen. Twee therapeuten  begeleiden de kinderen en geven al spelende de benodige interventies.
Voor wie?
In deze groepstherapie worden door twee therapeuten kinderen met verschillende karaktertrekken en problematiek zorgvuldig gekozen en gecombineerd.  Kinderen die wat verlegen, onzeker of geremd zijn worden na overweging van de therapeuten in een groep gecombineerd met kinderen die wat impulsiever, assertiever of snel boos zijn.
Wat is een Speelgroep psychodrama?
Iedere week komen vier tot zes kinderen één uur bij elkaar om samen te spelen onder leiding van twee therapeuten.
Ieder kind wil graag ergens bij horen, en vriendschappen met andere kinderen geeft het kind een gevoel van geborgenheid. Sommige kinderen trekken zich terug op school en voelen zich geremd in contacten met leeftijdsgenoten. Andere kinderen laten druk en impulsief of agressief gedrag zien in de groep waardoor ze op school vaak buiten de groep komen te staan. Psychodrama voor kinderen geeft kinderen een gevoel van verbinding waardoor zij gaan samenwerken en elkaar gaan helpen door middel van symbolisch (toneel)spel.
Iedere week kiezen kinderen onder begeleiding een rol voor zichzelf en beleven zij hun rol in de groep samen met andere kinderen en de spelbegeleiders. In het gezamenlijk spel gaan kinderen zich beter verbinden met zichzelf en de ander én uiten zij hun creativiteit en spontaniteit. Ook ontdekken zij  krachtbronnen bij zichzelf en anderen en leren zij incasserings vermogen te ontwikkelen. De speelgroep geeft kinderen de mogelijkheid om innerlijke conflicten uit te spelen in gezamenlijk gedeeld en symbolisch spel. Al spelende komen kinderen tot nieuwe alternatieven voor hun gedrag, dankzij de interventies-in rol van de twee speltherapeuten met specialisatie drama. Het bijzondere is dat de therapeutische interventies tijdens het spelen worden gedaan door de therapeuten waardoor uw kind al spelende leert. Kinderen die anders niet kunnen luisteren of niet durven kunnen in deze spelgroep grote stappen maken in hun ontwikkeling. Zij leren hun nieuwe vaardigheden ook direct in spel toe te passen en doen dat vervolgens ook direct buiten de spelgroep in contact met kinderen op school en thuis.
Iedere week creëren de kinderen nieuwe rollen en ontwikkelen zij samen een verhaal en een groepsthema. Aan dit groepsthema kan ieder kind zijn persoonlijke probleem verbinden. Door onder professionele begeleiding fantasierollen en verhalen te spelen in deze groep krijgen kinderen steeds meer vaardigheid hoe sociaal in een groep te bewegen en zij verwerven inzicht in zichzelf en de ander. Deze speelgroep verbreedt en verdiept de sociale vaardigheden van uw kind.
Het is fijn dat uw kind de vernieuwde socicale vaardigheden direct zal uitproberen in het contact met andere kinderen op school of thuis. Dat geeft vaak snelle resultaten.

Over de therapeuten: beide speltherapeuten hebben meer dan twintig jaar ervaring met drama, toneel, speltherapie en kinderen op uiteenlopende onderwijslocaties, therapeutische settings en instellingen voor kind en jeugd.


Behandeling en verzekering
Het kan mogelijk zijn om verzekering te krijgen voor psychodrama voor kinderen. Neem contact op met Munda voor meer informatie. Soms is er mogelijkheid om afhankelijk van uw budget in te stappen.
Waar en wanneer
Waar:
In Amsterdam-Centrum in het Ita Wegmanhuis op de: Weteringschans 74.

Wanneer:
Speelgroep psychodrama zaterdagochtend vanaf 11 november 2023 9.55-11.00 (5-6 jaar)
Adres: Borgerstraat 102 Amsterdam

Speelgroep psychodrama zaterdagochtend vanaf 11 november 2023 11.55-13.00 (9-11 jaar)
Adres: Borgerstraat 202 Amsterdam

Speelgroep psychodrama vrijdagmiddag vanaf 4 november 2023: 15.30 tot 16.30 (4-5 jaar)
Adres: Ita Wegmanhuis Weteringschans 74 Amsterdam


Bij deze speelgroep betaalt u voorafgaande aan de cursus 5 sessies en er wordt bij afwezigheid van uw kind geen restitutie gegeven omdat de speelgroep psychodrama een groepsproces is, wordt uw kind geacht steeds aanwezig te zijn. Bovendien wordt ook als uw kind ziek is de ruimte gehuurd en de beide therapeuten zijn ook steeds aanwezig. Geef in het contactformulier (scrol naar beneden) aan welke leeftijdsgroep (tijd), welk type cursus en aan welke data u de voorkeur geeft.

U betaalt voorafgaande aan de wekelijkse cursus 5 sessies. Bij afwezigheid wordt er geen restitutie gegeven omdat de speelgroep psychodrama een groepsproces is, wordt uw kind geacht steeds aanwezig te zijn. Maar bij het aanbod van 11 sessies mag uw kind buiten de vakantietijden om nog 1 keer extra afwezig zijn i.v.m. ziekte, zodat uw kind in ieder geval 10 sessies ontvangt.

Vakantieperioden
In de herfstvakantie regio Noord-Holland is er doorgaans geen psychodrama.
Op zaterdag 23 december 2022 is er wel psychodrama.

In de kerstvakantie 2024 is erop vrijdag 22 dec. en zaterdag 23 dec. wel psychodrama/theatertherapie voor kinderen.

Op maandag 13 januari 2024 start de psychodramagroep op de Borgerstraat 102 weer voor alle groepen op dezelfde tijd als afgelopen najaar.

De voorjaarsvakantie 2024 is er geen psychodrama.

Paasdagen 2024:  geen psychodrama.

Meivakantie: geen psychodrama

Zomervakantie: geen psychodrama

Ouders zijn vijf minuten voor aanvang aanwezig, wij vangen uw kind beneden bij de deur op, u kunt zelf als u met de auto bent, direct door rijden. Na afloop staan wij weer met zijn allen beneden bij de deur klaar. In de buurt is een park met zandbak en pannenkoekhuis ofwel een speelplaats voor kinderenwaar u met uw andere kinderen kan spelen, als u wil wachten gedurende de spelles of tijdens de groepstherapie psychodrama voor kinderen.

Wat kan ik mijn kind vertellen?
U kan aan uw kind vertellen dat het naar een spelles of theaterles gaat bij juf Munda en juf Maartje waar je door rollen te spelen kan leren over jezelf en tegelijkertijd beter leert samenwerken met andere kinderen die bijvoorbeeld soms verlegen zijn ofwel snel actief zijn.

Aanmelden:
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Scrol naar onder en vul snel het contactformulier in met de opmerking wekelijks of tweewekelijks en u wordt spoedig teruggebeld. Wordt er niet gereageerd binnen 1 dag? Vul dan nogmaals kort het contactformulier in of bel, soms komt u mail per ongeluk bij ongewenste mails of spam terecht en dat vinden wij heel jammer.

Er zijn speelgroepen psychodrama in:
Amsterdam-Centrum: Ita Wegmanhuis Weteringschans 74, aanbellen bij speltherapie vrijdagmiddag 16.00-17.00 voor 4 jarigen.
Amsterdam-West Borgerstraat 102: maandagmiddag 16.00 tot 17.00 uur.

Direct na de speelgroepssessies wordt er nog niet met de ouders gesproken over wat er gebeurde in de groep, dit om de kinderen zo min mogelijk te belasten. De therapeut neemt telefonisch contact met u op om te spreken over de ontwikkeling van uw kind.

Speelgroepen psychodrama starten elk jaar in september, november, januari en april. Ook  is het wellicht mogelijk om tussentijds in te stromen, dit hangt af van de mogelijkheden van de groep en van de mogelijkheden van het kind. Noteer in het contactformulier de leeftijd en voornaam van uw kind.

Scrol naar beneden om in contact te komen.