Bouwen aan verbinding tussen kinderen en ouders

Liefde en vertrouwen leidt tot een gezonde hechting.  Iedere ouder wil graag liefde geven maar soms lukt het even niet door bijvoorbeeld stress op het werk, door ziekte van de ouders of door echtscheiding. Ook kan het zijn dat uw kind door diverse kindfactoren de liefde die u gaf niet kon ontvangen. Liefde leidt tot een gezonde hechting van het kind met het eigen lichaam en met de ouders. Als de hechting gezonder wordt, kan het unieke levenspad van uw kind zich beter ontvouwen. Mijn rol is om u daarbij te helpen.
Haar universitaire studie gedragswetenschappen hielp haar nieuwsgierig te blijven naar verschillende perspectieven ofwel waarheidsruimten betreffende verandering en ontwikkeling in mens en maatschappij.

35 jaar gedragswetenschappen en praktijk in drama, spel, antropologisch systemisch denken en antroposofische pedagogiek

Munda van Langen is gerechtigd om de merknaam Register Speltherapie te dragen en heeft een Master of Science in kwalitatief onderzoek en zij is eveneens gerechtigd de titel drs. dragen. Zij behaalde haar Universitaire graad aan de faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Haar vakken waren onder meer Culturele antropologie en sociologie der niet Westerse samenlevingen met bijvak psychologie waarbij aandacht was voor het  feit dat mensen in een systeem leven een (gezinssysteem) en een (sub)cultuur. Als kwalitatief onderzoeker verdiepte zij zich in beoordelingsprocessen in commissies van theaterprofessionals.  In de jaren tachtig van de vorige eeuw startte zij als psychiatrisch verpleegkundige in Psychiatrisch Ziekenhuis Santpoort-Zuid en overwoog psychiater te worden. Na enige tijd werken en studeren in deze kliniek ging zij bewust op zoek naar holistische methoden om cliënten in een vroeger stadium preventief te kunnen helpen en om via psycho-educatie en lifestyle preventief te kunnen werken opdat cliënten zich beter thuis voelden in hun eigen lijf en op deze wereld. Zij werkte vervolgens een periode in een heil-pedagogische instelling voor kinderen "Het Raphaelhuis" in Bergen. Daar besefte zij dat een helende, holistische opvoeding spelenderwijs kan ontstaan in de gezonde relatie tussen ouders, kind en school wanneer er aansluiting wordt gezocht bij het kind en zijn ontwikkelingsfasen.
Zij volgde de Antroposofische Vrije Pedagogische Academie voor Basisonderwijs, waar in de jaren tachtig van de vorige eeuw veel aandacht was voor therapeutisch georiënteerde kunstvakken zoals spraak, drama, beeldende kunst, muziek en eurithmie, en werkte daarna onder meer op (vrije) basisscholen terwijl zij verder ontwikkelde in het vrije spel door in het theater te spelen als actrice en regisseuse om meerdere spraak-, drama- en toneel methoden te exploreren.

Zij deed examen in drama-docentschap en werd  hogeschooldocent drama en onderzoeksvaardigheden. Ook geeft zij de vakken ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.  Zij was  feedback- en OR trainer en docent en regisseur in het jongeren- en community-theater. Munda van Langen heeft een Master of Science in kwalitatief onderzoek en zij mag eveneens de titel drs. dragen. De drama therapeutische vaardigheden ontwikkelde zij verder door twee jaar een opleiding developmental transformations voor drama therapeuten te doen en internationaal volgde zij de Duitse variant van de opleiding psychodrama voor kinderen.
Zij schrijft in 2022-2023 in opdracht van het Antroposofisch Lectoraat van Hogeschool Leiden een artikel over de Speelgroep Psychodrama in samenwerking met Dr. Annemarie Abbing.

Munda is ontvankelijk en open, en altijd bereid haar uitgangspunten te (her)overwegen,  zij kan bescheiden zijn, wat maakt dat creatief en vernieuwend scheppen mogelijk is. Daarnaast werkt zij vanuit reguliere therapeutische en antroposofische tradities.

Antroposofisch drama en speltherapie

Dat laatste blijkt onder meer uit het feit dat Munda naast expressief ook impressief werkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij haar cliënten voedende beelden meegeeft. Ook zoekt zij naar balans voor de client waarbij gekeken wordt naar constitutie-beelden en gezocht wordt naar evenwicht tussen hoofd, hart en handen (Niemeijer, 2009).


Het Ita Wegmanhuis

Er zijn meer interessante therapieën in het Ita Wegmanhuis.
Munda heeft studie-uren samen met onderstaande therapeuten van de Antroposofische Warmtegroep. Kijk ook eens naar de professionele therapieën van Munda's collegae:

Muziektherapie van: Esther Vis
Beeldende therapie: Lida van Twisk
Ritmische massage/inwrijving: Ariane van Geijn

Daarnaast is bijvoorbeeld gelijkmoedigheid te beoefenen door via drama en spel in te werken op bewustwording en balans tussen de vier elementen.

Ita Wegman (1954)
Ita Wegmanhuis